Kowa SV DCF Dürbün 10x50

Kowa SV DCF Dürbün 10x50
Görsel 1
PuanUzmanı : 5.933
Fiyat:
2.800,14 TL
Havale / EFT:
2.660,13 TL
2800.14 www.gurukahve.com
{\rtf1\fbidis\ansi\ansicpg1254\deff0\deflang1055{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset162{\*\fname Arial;}Arial TUR;}{\f1\froman\fprq2\fcharset2 Symbol;}{\f2\froman\fprq2\fcharset162{\*\fname Times New Roman;}Times New Roman TUR;}{\f3\fswiss\fprq2\fcharset162 Calibri;}{\f4\fnil\fcharset162 Calibri;}} {\colortbl ;\red142\green42\blue42;} \viewkind4\uc1\pard\ltrpar\kerning36\f0\fs45 Kowa 10x50 SV DCF D\'fcrb\'fcn\par \pard\ltrpar\fi-360\li1050\sa120\tx720\cf1\kerning0\f1\fs20\'b7\tab\f2 Su ge\'e7irmez\fs24\par \pard\ltrpar\fi-360\li1050\sa120\f1\fs20\'b7\tab\f2 10 y\'fdl garanti\fs24\par \f1\fs20\'b7\tab\f2 10X b\'fcy\'fctme\fs24\par \f1\fs20\'b7\tab\f2 Tamam\'fd \'e7oklu kaplama\fs24\par \f1\fs20\'b7\tab\f2 Nitrojenli dolum\fs24\par \pard\ltrpar\fi-360\li1050\sa200\tx720\f1\fs20\'b7\tab\f2 Kau\'e7uk g\'f6vde\fs24\par \pard\ltrpar\sa200\cf0\par \pard\ltrpar\sb100\sa100 Kowa SV 50 Roof prizma d\'fcrb\'fcnleri d\'fcnyaca \'fcnl\'fc Japon d\'fcrb\'fcn \'fcreticisinin yeni serisidir. Yar\'fdm y\'fczy\'fdl\'fd a\'fean optik tasar\'fdm ve \'fcretimini bu seride Kowa su da\'f0\'fdt\'fdc\'fd lens kaplamalar\'fd KR ve %100 su ge\'e7irmezlik gibi \'f6zellikler ile geli\'fetirmi\'fetir. SV serisi optik performans ve modern yap\'fdda m\'fckemmelli\'f0i rakipsiz hafifli\'f0i ile yakalam\'fd\'fet\'fdr. \par \b\line\'dcst\'fcn \'f6zelliklerde hafif g\'f6vde\b0\line Geni\'fe 50mm objektif lensler ile bu s\'fdn\'fdf d\'fcrb\'fcnler genellikle 1 kg \'fczeri a\'f0\'fdrl\'fd\'f0a sahiptir. Ancak Kowa SV 50 Serisi d\'fcrb\'fcnler hafif ve kompozit malzemelerden \'fcretilerek sadece 740 gram a\'f0\'fdrl\'fd\'f0a sahiptir. Bu a\'f0\'fdrl\'fdk azalmas\'fd sayesinde ta\'fe\'fdma ve tutu\'fetaki zorluklar minimuma inmi\'fetir. O kadar hafiftir ki 42mm objektif \'e7apl\'fd d\'fcrb\'fcnler ile mukayese edebilirsiniz. \par \b\line Sa\'f0lam tasar\'fdm\b0\line Kowa SV Serisi d\'fcrb\'fcnlerin her modelinde \'f6nce kal\'fdn kau\'e7uk ile kaplanarak d\'fc\'feme ve s\'fcrt\'fcnmelere kar\'fe\'fd koruma sa\'f0lanm\'fd\'fet\'fdr. Daha sonra yeni bir koruyucu eklenmi\'fetir; Kowa m\'fchendisleri objektif lensinin d\'fd\'fe kaplamas\'fdn\'fdn boyutunu art\'fdrm\'fd\'fet\'fdr. Bu yenilik\'e7i \'f6l\'e7\'fcm ile 50mm \'f6n lenslerinin \'fczerinde ilave koruyucu bir katman yap\'fdlm\'fd\'fet\'fdr. \par \line Ayr\'fdca her hava ko\'feuluna dayan\'fdkl\'fd olmas\'fd i\'e7in \'f6nce t\'fcm g\'f6vde ba\'f0lant\'fd yerleri ve oyuklar\'fd s\'fdzd\'fdrmaz malzeme ile kaplanarak %100 su ge\'e7irmez hale getirilmi\'fetir. Her d\'fcrb\'fcn fabrikadan \'e7\'fdkmadan su testlerine tabi tutulur! \'ddklim ayarlamas\'fdn\'fdn ikinci b\'f6lgesi g\'f6vde ve y\'fczey tasar\'fdm\'fdd\'fdr. G\'f6vde farkl\'fd do\'f0al kont\'fcr i\'e7erir ve y\'fczeyin dokusu yumu\'feak ve tanecikli bir yap\'fd varyasyonudur. Bu iki tasar\'fdm \'f6zelli\'f0i ile \'fdslak ko\'feullarda ve eldiven giyilirken bile tutu\'fe kolayl\'fd\'f0\'fd sa\'f0lan\'fdr. Kowa m\'fchendisleri son bir \'f6zellik ekleyerek d\'fcrb\'fcnlerin her bir mercek \'e7er\'e7evesini nitrojen gaz\'fd enjekte ederek korumaya alm\'fd\'fet\'fdr. \par \b\line G\'fcnl\'fck kullan\'fdmda kolayl\'fdklar \b0\line Kowa SV serisinde geni\'fe, merkezi konumdaki netleme halkas\'fdn\'fd hem daha da b\'fcy\'fctm\'fc\'fe hem de dahili bir kulp kullanarak en hassas ayarlar i\'e7in uygun hale getirmi\'fetir. Bu kulp ayn\'fd zamanda diyoptir ayar halkas\'fdna uygulanm\'fd\'fet\'fdr. \'ddlave olarak \'fc\'e7 kademeli d\'f6n\'fc\'fe ve kayan baka\'e7lar sayesinde g\'f6zbebe\'f0i ve baka\'e7 aras\'fdndaki mesafeyi optimize etmi\'fetir. Son olarak merkezindeki tripod soketi ile d\'fcrb\'fcn\'fcn tripoda ba\'f0lanmas\'fdna olanak tan\'fdnm\'fd\'fet\'fdr. \par \par \b Kowa lensleri ve prizmalar\'fd \b0\line D\'fcrb\'fcnlerin belkemi\'f0i olan dahili optikler Kowa\rquote n\'fdn en \'f6nem verdi\'f0i hususlardan birisidir. SV serisindeki t\'fcm optik bile\'feenler y\'fcksek kaliteli Japon eko-glass ile \'fcretilmi\'fe ve t\'fcm y\'fczeyler \'e7oklu kaplamaya tabi tutulmu\'fetur. Roof prizmalar ayr\'fdca b\'f6lgesel kaplanarak yans\'fdtma \'f6zelli\'f0i art\'fdr\'fdlm\'fd\'fet\'fdr. Bu kaplamalar ve 50mm geni\'fe objektif lensleri sayesinde renk tan\'fdm\'fd, parlakl\'fdk ve kontrast en \'fcst seviyeye gelmi\'fetir. \par Baka\'e7lar ve objektif lensleri Kowa\rquote n\'fdn orijinal form\'fcl\'fcne sahiptir: Kowa Su Savar KR teknolojisi uygulanan her lens y\'fczeyi ya\'f0, s\'fdv\'fd ve kirleri y\'fczeyden atar. Bu sayede ayn\'fd zamanda narin lens y\'fczeyinin \'e7izilmesi riski de azal\'fdr. \b\line\line Aksesuarlar\par \b0 Kowa SV Seri d\'fcrb\'fcnler kemerli \'e7antas\'fd, neopren ve plastik astarl\'fd boyun ask\'fds\'fd ve lens kapaklar\'fd ile sat\'fdlmaktad\'fdr. \par \b Kullan\'fdm alanlar\'fd\b0\line Geni\'fe 50mm objektifleri sayesinde \'e7ok d\'fc\'fe\'fck \'fd\'fe\'fdk ko\'feullar\'fdnda bile \'e7ok iyi performans sergiler. Dayan\'fdkl\'fd yap\'fds\'fd d\'fc\'fe\'fck hava s\'fdcakl\'fdklar\'fdnda ve \'fdslak ortamlarda ku\'fe g\'f6zlemi, yelkencili\'f0e uygundur. Dahas\'fd, KR lens kaplamalar\'fd ile tozlu/kumlu arazilerde kullan\'fdlabilir. \par Hafifli\'f0i sayesinde trekking veya t\'fdrman\'fd\'felarda \'e7ok kolay ta\'fe\'fdnabilir. \par \pard\ltrpar\f0\fs27\'dcr\'fcn a\'e7\'fdklamas\'fd\par \trowd\trgaph15\trleft-1492\trbrdrt\brdrs\brdrw20 \trbrdrl\brdrs\brdrw20 \trbrdrb\brdrs\brdrw20 \trbrdrr\brdrs\brdrw20 \clbrdrt\brdrw45\brdrs\clbrdrb\brdrw15\brdrs\clbrdrr\brdrw15\brdrs \cellx16776555\clbrdrb\brdrw15\brdrs\clbrdrr\brdrw15\brdrs \cellx320\clbrdrb\brdrw15\brdrs\clbrdrr\brdrw15\brdrs \cellx1529\clbrdrb\brdrw15\brdrs\clbrdrr\brdrw15\brdrs \cellx2898\clbrdrb\brdrw15\brdrs\clbrdrr\brdrw15\brdrs \cellx4245\clbrdrb\brdrw15\brdrs\clbrdrr\brdrw15\brdrs \cellx5238\clbrdrb\brdrw15\brdrs\clbrdrr\brdrw15\brdrs \cellx6408\clbrdrb\brdrw15\brdrs\clbrdrr\brdrw15\brdrs \cellx7222\clbrdrb\brdrw15\brdrs\clbrdrr\brdrw15\brdrs \cellx8931\clbrdrb\brdrw15\brdrs\clbrdrr\brdrw15\brdrs \cellx10868\clbrdrb\brdrw15\brdrs \cellx11830\pard\intbl\ltrpar\sl276\slmult1\b\f2\fs17 Parlakl\'fdk\cell Objektif \'e7ap\'fd\cell G\'f6z \'e7\'fdk\'fd\'fe mesafesi\cell G\'f6z rahatl\'fdk mesafesi\cell G\'f6r\'fc\'fe alan\'fd@ 1000 M\cell Netlik mesafesi\cell B\'fcy\'fctme\cell Ger\'e7ek g\'f6r\'fc\'fe alan\'fd\cell Ebat UxGxY \cell Alacakaranl\'fdk fakt\'f6r\'fc\cell Weight\cell\b0\f3\fs22\row \trowd\trgaph15\trleft-1492\trbrdrt\brdrs\brdrw20 \trbrdrl\brdrs\brdrw20 \trbrdrb\brdrs\brdrw20 \trbrdrr\brdrs\brdrw20 \clbrdrt\brdrw45\brdrs\clbrdrr\brdrw15\brdrs \cellx16776555\clbrdrr\brdrw15\brdrs \cellx320\clbrdrr\brdrw15\brdrs \cellx1529\clbrdrr\brdrw15\brdrs \cellx2898\clbrdrr\brdrw15\brdrs \cellx4245\clbrdrr\brdrw15\brdrs \cellx5238\clbrdrr\brdrw15\brdrs \cellx6408\clbrdrr\brdrw15\brdrs \cellx7222\clbrdrr\brdrw15\brdrs \cellx8931\clbrdrr\brdrw15\brdrs \cellx10868\cellx11830\pard\intbl\ltrpar\sl276\slmult1\f2\fs17 25.0\cell 50mm\cell 5.0mm\cell 19.5mm\cell 87 M\cell 5.5M ~ \u8734? \cell 10x\cell 5.0 derece\cell 178x133x60mm\cell 22.4\cell 740g 26.1oz \cell\f3\fs22\row \pard\ltrpar\f4\fs23\par }
Diğer Özellikler
Stok Kodu202415
MarkaKowa
Stok DurumuVar

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.